WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy zależne jest od stopnia skomplikowania i przewidywanego czasu oraz nakładu pracy na jej prowadzenie, jak również od wartości przedmiotu sporu. Przed podjęciem współpracy, gwarantuje wycenę wynagrodzenia, ustalonego indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną wynosi od 150 zł do 300 zł brutto i ponownie i uzależnione jest od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego oraz godzinowego w oparciu o ustaloną indywidualnie z Klientem stawkę godzinową.

Porada prawna w języku angielskim po wcześniejszym umówieniu wizyty wynosi od 300 do 500 zł brutto.